Home » Fundusze UE

 
 

Fundusze UE

 
 
Wdrożenie nowoczesnej technologii przetwarzania surowców plastycznych w celu poszerzenia i unowocześnienia oferty firmy
 
Dotacja na kapitał obrotowy