Home » Fundusze UE » Wdrożenie nowoczesnej technologii przetwarzania surowców plastycznych w celu poszerzenia i unowocześnienia oferty firmy

 

Wdrożenie nowoczesnej technologii przetwarzania surowców plastycznych w celu poszerzenia i unowocześnienia oferty firmy

 

 

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnej technologii przetwarzania surowców plastycznych w celu poszerzenia i unowocześnienia oferty firmy.

Nazwa beneficjenta: MULTI POLYMERS BAŁDYGA Spółka jawna

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Okres realizacji: od 2020-07-01 do 2020-12-31

Krótki opis projektu: W wyniku wystąpienia pandemii CoVID-19 Wnioskodawca zaobserwował znaczny spadek rentowności produkcji. Działając na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, bazuje na dwóch głównych czynnikach rynkowych: cenie surowca ropopochodnego i kursie euro. Obydwa te wskaźniki podlegają anomaliom, wynikającym z globalnego kryzysu związanego z wirusem. Aby uniezależnić się od tych czynników, firma podjęła decyzję o realizacji inwestycji w technologię umożliwiającą zwiększenie rentowności produkcji w tych trudnych dla całej gospodarki czasach. Projekt pozwoli podnieść marżę z 1-2% do 15%. Przyczyni się to do wzrostu zatrudnienia i utrzymania miejsc pracy. Projekt jest innowacyjny w zakresie produktu i procesu w skali regionu i niesie za sobą szereg korzyści pozafinansowych.

Efekty i korzyści projektu: Realizacja projektu pozwoli firmie uniezależnić się od zewnętrznych czynników makroekonomicznych w codziennej działalności produkcyjnej i handlowej. Wzrośnie rentowność firmy, ale w wyniku realizacji projektu zostaną również osiągnięte dodatkowe korzyści:

  • wdrożenie jednego innowacyjnego produktu;
  • wdrożenie jednego innowacyjnego procesu;
  • zwiększenie wydajności zakładu o 200 t;
  • podniesienie konkurencyjności dzięki wdrożeniu nowego produktu na rynek;
  • obniżenie kosztów produkcji;
  • budowa potencjału do zwiększenia zatrudnienia (w ramach projektu zostanie stworzony 1 nowy etat, jednak w przyszłości możliwe będzie zatrudnienie kolejnych osób wraz ze wzrostem poziomu wykorzystania nowego urządzenia);
  • obniżenie zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych;
  • wdrożenie technologii przyjaznej środowisku naturalnemu;
  • uodpornienie działalności operacyjnej i finansowej firmy na czynniki zewnętrzne.

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment